در بازار محله من ، دو درصد از هر خرید به صورت امتیاز به شما باز می‌گردد که امکان تبدیل آنها به تخفیف یا شرکت در قرعه کشی امکان پذیر است. با این سرویس، بازار محله من هوای مشتریان خود را بیشتر از قبل دارد.

معرفی سیستم کش بک بازار محله من